fbpx

Iako je Danska članica Europske Unije, ona se nije pridružila Eurozoni već je njezina službena valuta Danska Kruna ( kao i na Grenlandu ). Kruna je uvedena 1873. godine kao dio Skandinavske Monetarne Unije (osnivači: Danska i Švedska), a 1875. godine pridružuje im se...