fbpx

Dugo vremena je riža služila kao jedinica plaćanja i mjerila se oznakom “koku” (1koku=180 litara riže). Od 8.-9. stoljeća  novac je već bio u upotrebi, ali ne u velikoj mjeri. Između 1336.i 1870.godine  takozvani “mon” koristio se kao sredstvo plaćanja i temeljio se na...