fbpx

Lira je prvi put uvedena 1844.godine kao službena valuta Osmanskog carstva, a dijeli se na “kurus”. Do kraja 1930-ih godina, na novčanicama i kovanicama koristio se arapski jezik. Izvorna valuta nije bila lira nego kurus ( koji je bio u upotrebi) i bio je...