fbpx

Ukoliko želite ući u bazu podataka Exclusive Change d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Štefanovečka 10, OIB 54637842065, (dalje: Exclusive Change), u svrhu zasnivanja radnog odnosa, molimo vas da pošaljete životopis na e-mail adresu posao@exc.hr s napomenom grada u kojem se želite zaposliti. Na ovakav način ćete među prvima saznati kada se otvore nove pozicije za zapošljavanje.

Exclusive Change kao voditelj obrade osobnih podataka brine o osiguravanju sigurnosti osobnih podataka te usklađenosti s važećim propisima o zaštiti podataka. Napominjemo kako su vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa. Naši zaposlenici obvezni su poštivati povjerljivost vaših podataka i pridržavati se svih propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Podatke iz životopisa kojeg ćemo zaprimiti od vas u svrhu zasnivanja radnog odnosa namjeravamo sačuvati u našoj bazi kandidata za posao u razdoblju do 6 mjeseci od dana primitka Vašeg životopisa. Podatke sadržane u vašem životopisu koristit ćemo isključivo u svrhu potrebe za zapošljavanjem.

Slanjem vašeg životopisa na e-mail adresu posao@exc.hr zaprimit ćete obavijest o našoj namjeri da vaše podatke iz životopisa sačuvamo u razdoblju do 6 mjeseci isključivo na temelju vaše privole, koju je potrebno da pošaljete putem e-maila kao potvrdu na prethodno poslani životopis. Navedena privola smatra se pravnom osnovom za obradu vaših osobnih podataka u skladu s čl.6.st.1. podstavkom a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Danu privolu u bilo kojem trenutku možete povući te ćemo u tom slučaju nakon vaše obavijesti o povlačenju privole, bez odgađanja trajno obrisati vaše osobne podatke. U bilo kojem trenutku imate pravo povući danu privolu, na način da obavijestite Exclusive Change  u pisanom obliku na adresu sjedišta Štefanovečka 10, 10040 Zagreb s napomenom „Za Službu ljudskih potencijala“ ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu posao@exc.hr. Po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Nakon proteka roka od 6 mjeseci vaše podatke koje smo sačuvali temeljem zaprimljene privole ćemo trajno obrisati. Ukoliko ne zaprimimo vašu privolu za čuvanje podataka iz životopisa koji smo zaprimili na temelju otvorene molbe, isti će biti obrisani 7 dana nakon primitka vašeg životopisa.

Osim prava na povlačenje privole, a u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup vašim osobnim podatcima kao i na njihov ispravak. Imate pravo zatražiti da vaše osobne podatke obrišemo ili da se njihova obrada ograniči. Na obradu osobnih podataka od strane Exclusive Change  imate pravo podnošenja prigovora službeniku za zaštitu osobnih podataka koji možete uputiti na e-mail adresu: zastita.podataka@exc.hr ili na adresu sjedišta Štefanovečka 10, 10040 Zagreb s napomenom „Za službenika za zaštitu osobnih podataka“. Također, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.