Exclusive Change u svojim poslovnicama nudi uslugu razmjene gotovog novca u kunama za gotov novac u kunama.

Usluga je dostupna kako fizičkim osobama tako i poslovnim subjektima (pravnim osobama i obrtnicima) kojima za napravljenu uslugu izdajemo R1 račun za njihovu knjigovodstvenu evidenciju.

Naknada za razmjenu gotovog novca iznosi 2%. Maksimalni iznos razmjene gotovog novca iznosi 14.999,00 kn.