EUR | Euro
  • Službena valuta Europske Unije koja se koristi u 19 od 28 zemalja članica Europske Unije ( Austriji, Belgiji, Cipru, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Nizozemskoj, Irskoj, Latviji, Litvi, Luxemburgu, Malti, Njemačkoj, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Slovačkoj i Sloveniji ).
  • Sukladno ugovoru, Euro se također koristi u Andori, Monaku, San Marinu, Vatikanu, Kosovu, Crnoj Gori, ali ne kao službena valuta zemlje. Osim toga, Euro se također koristi u nekim područjima izvan Europe koji su dio ili zavisni teritorij bilo koje države članice Eurozone: Gvajana, Francuska Gvajana, Martinique, Maxyotte, Reunion, Saint Pierre I Miquelon, Francuski južni i antarktički teritorij.
  • Nakon Američkog Dolara, Euro je druga po važnosti najznačajnija rezervna valuta, druga je po količini prometa i najviše je u opticaju od svih valuta svijeta.
  • Ekonomska svrha Eura je poboljšati funkcioniranje jedinstvenog tržišta u okviru Europske Unije i jačanje pokreta “četiri slobode”  ( robe, usluga, ljudi i kapitala).
Službena valute ovih država:
  • Austrija, Belgija, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litva, Luksemburg, Malta, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija