Hrvatska kuna

HRK | Hrvatska kuna
  • Naziv “kuna” potječe iz srednjeg vijeka, kada se koža životinje kune koristila kao jedinica vrijednosti.
  • Trenuto je u opticaju kuna koja je izdana u lipnju 1994.godine od strane Hrvatske Narodne banke, naslijedivši tadašnji dinar.
  • Novčanice su sličile nakadašnjim Njemačkim markama, kako po izgledu tako i po veličini ( npr. novčanice od 10 maraka i prve novčanice od 10 kuna  bile su toliko slične da se naknadno morala mijenjati boja hrvatskim novčanicama.
  • Lipa ( simbolizira “ drvo lipe “ ) je naziv za sitni novac kune.
  • Na kovanicama lipa nalaze se slike biljaka koje rastu na području Hrvatske, a na kovanicama Kuna oslikane su životinje koje možemo vidjeti na području Hrvatske. Zanimljivo je da kovanice izdane neparnih godina imaju hrvatske nazive biljaka i životinja, a parnih znanstvene ( latinske ).
Službena valuta ove države:
  • Hrvatska