fbpx
 
CHF | Švicarski franak
Kod nas još možeš promijeniti novčanice švicarskog franka serije 8, koja više nije u opticaju.
  • Službena valuta Švicarske i Lihtenštajna.
  • Novčanica vrijednosti 1000 CHF je novčanica najviše vrijednosti koja je trenutno izdana u svijetu.
  • U travnju 2016.godine izdana je nova novčanica od 50 franaka, prva novčanica iz nove serije ( deveto izdanje ). Prema planu iza toga slijedi izdavanje i novčanica iz nove serije u apoenima od 20 i 100 franaka.
  • Nova serija uključuje 15 sigurnosnih elemenata.
Službena valuta ove države:
  • Švicarska