fbpx
UAH | Ukrajinska hrivnja
  • Riječ “hryvna” (danas se zove “hryvnia”) izvorno nije predstavljala novac. Dolazi od staroslavenske riječi “hriva” što znači “vrat” ili “griva”. Kasnije je dobila drugo značenje: ukrasna ogrlica sa medaljom od zlata, srebra, bronce i željeza. U ovom obliku bila je korištena još u srednjem vijeku iako ne kao valuta nego kao nagrada ili nakit.
  • Današnja valuta Ukrajine postal je službena valuta nakon monetarne reforme koju je provela Nacionalna banka Ukrajine u rujnu 1996.godine. Hrivnja je zamijenila Karbovanetz koji je korišten tijekom sovjetskog razdoblja.  1 Hrivnja vrijedila je 100 000 Karbovanetz, i bila je ekvivalentna Njemačkoj marci u to vrijeme.
  • Važno je znati da je Hrivnja od svog dolaska 1996.godine značajno izgubila na vrijednosti.
  • 2008.godine Hrivnja postaje najljepša valuta svijeta.
  • 7.veljače 2014.godine, Središnja banka Ukrajine smanjila je tečaj Hrivnje za 9 posto u odnosu na Američki dolar. Dok je u veljači 2014.godine 1 Američki dolar vrijedio 87080 Hrivnja, u studenom 2014.godine indeks je pao na 144759 Hrivnja što je značilo da se dogodila devalvacija veća od 50% u roku 8 mjeseci.
  • 5.veljače 2015.godine Središnja banka Ukrajine povećala je stopu refinanciranja sa 14% na 19.5%.  Porastom kamatnih stopa, do kraja tog dana,  Hrivnja je izgubila 10 posto, a zatim 46 posto svoje vrijednosti u odnosu na Američki dolar.
Službena valuta ove države:
  • Ukrajina