fbpx

Informacije o obradi osobnih podataka od strane Exclusive Change d.o.o.

Exclusive Change d.o.o. (EXC) kao voditelj obrade osobnih podataka ispitanika obrađuje podatke u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018).

Svrha obrade osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonske svrhe obrade te poštivanjem naših pravnih obveza u skladu sa zakonom ili drugim propisom Republike Hrvatske i pravom Europske unije. Osobni podaci obrađuju se u svrhu ispunjenja zakonske svrhe EXC-a ili druge svrhe određene zakonom, kao i postupanje u skladu s pojedinačnim aktima donesenim od strane relevantnih institucija Republike Hrvatske ili drugih tijela po čijem nalogu je temeljem zakonskih ili drugih propisa EXC dužan postupiti. Obrada takvih osobnih podataka je zakonska obveza EXC-a te ukoliko ispitanik ne dostavi zakonom propisane podatke, EXC mu može odbiti pružiti uslugu. Osobne podatke možemo obrađivati i u slučaju postojanja privole u određenim slučajevima od strane ispitanika, isključivo u svrhu za koju je privola dana.

Rok čuvanja osobnih podataka

Osobni podatci čuvaju se u rokovima propisanim važećim zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske te propisima Europske unije odnosno za vrijeme trajanja privole.

Pristup osobnim podatcima

Pristup osobnim podacima u Exclusive Change d.o.o. imaju samo naši zaposlenici i suradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihova posla.

Prikupljene osobne podatke prosljeđujemo trećim osobama izvan tvrtke Exclusive Change d.o.o. samo ako je to naša obveza prema pravu Republike Hrvatske ili pravu Europske unije.

Vaša prava u odnosu na osobne podatke koje obrađujemo

Ostvarivanje prava omogućujemo Vam u skladu s odredbama propisanim Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodi kretanja takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Imate pravo na pristup osobnim podacima, što znači pravo dobiti informacije o tome obrađujemo li vaše osobne podatke. Pravo na ispravak znači da imate pravo podnijeti zahtjev za ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, kao i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Imate pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka kao i pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Pravo na brisanje osobnih podataka imate u skladu s propisanim uvjetima za njihovo ostvarivanje.

Zahtjev za ostvarivanjem prava

Svoj zahtjev možete uputiti tvrtci Exclusive Change d.o.o. putem redovne pošte na adresu Štefanovečka 10, 10040 Zagreb te elektroničkom poštom na adresu: zastita.podataka@exc.hr. Kako bismo Vam olakšali ostvarivanje vaših prava, obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Nakon što zaprimimo Vaš zahtjev, od Vas možemo tražiti dodatne informacije kako bismo provjerili Vaš identitet. Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo u rokovima definiranim Općom uredbom o zaštiti podataka za pojedini zahtjev, a ukoliko rok nije definiran tada ćemo odgovoriti u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva. U opravdanim slučajevima taj rok može se i produljiti o čemu ćemo Vas obavijestiti zajedno s razlozima odgađanja. U slučaju neutemeljenosti i pretjeranosti zahtjeva, a osobito u slučaju učestalog ponavljanja, Exclusive Change d.o.o. može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija, obavijesti ili postupanje po zahtjevu, odnosno možemo odbiti postupiti po zahtjevu.

Podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva ulica 14 (dalje: AZOP).

AZOP-u možete podnijeti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka možete zatražiti od službenika za zaštitu podataka EXC-a putem elektroničke pošte: zastita.podataka@exc.hr.