fbpx

Za razliku od Američkog Dolara, točka se koristi za odvajanje tisuća, a zarez za odvajanje decimalnih brojeva. Na primjer, jedna tisuća dolara i 20 centi  u SAD-u se piše na sljedeći način: 1,000.20, dok bi se isti iznos u Brazilskom Realu pisao kao 1.000,20. ...