fbpx
TRY | Turska lira
  • Lira je prvi put uvedena 1844.godine kao službena valuta Osmanskog carstva, a dijeli se na “kurus”. Do kraja 1930-ih godina, na novčanicama i kovanicama koristio se arapski jezik.
  • Izvorna valuta nije bila lira nego kurus ( koji je bio u upotrebi) i bio je podijeljen na “para”. Lira se počinje koristiti 1870-ih godina.
  • 1920.godine Osmanska lira zamijenjena je Turskom lirom. Dok se Osmanska lira sastojala isključivo od kovanica, uvođenjem Turske lire pojavile su se i novčanice.
  • Od 1970.godine Turska lira uvelike slabi kao rezultat visoke inflacije.
  • Turska lira bila je uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda kao valuta najmanje vrijednosti na svijetu između 1995. i 1996.godine te između 1999. i 2004.godine.
  • Lira koja je trenutno u upotrebi je službena valuta u Turskoj, Sjevernom Cipru, Sjevernom Iraku i Zapadnoj Siriji od 1.siječnja 2009.godine. Stara Lira povučena je iz opticaja 31.prosinca 2009.godine, što znači da se u 2009.godini paralelno koristila stara i nova lira.
  • Novi symbol lire je predstavljen 1.siječnja 2012.godine. Izgledao je kao sidro prekriženo u sredini sa dvije linije pod kutom od 20 stupnjeva. Sidro simbolizira stabilnost lire, dok dvije linije predstavljaju povezanost sa Europom i Azijom.
Službena valuta ove države:
  • Turska